Een kolomdroger bestellen

Project Description

Doel

Dimensioneren van een nieuwe kolomdroger.

Onze aanpak

Een model, ontwikkeld voor voorspellingen op drooggedrag, werd gebruikt om op voorhand door te rekenen hoe een nieuwe droger met verhoogde capaciteit eruit zou moeten zien. De resultaten werden vervolgens bediscussieerd met de apparaatleverancier om de juiste grootte te bepalen.

Waarom Bodec voor het bestellen van een kolomdroger

De samenwerking, waarbij Bodec, de klant en de apparatenbouwer samen tot de juiste grootte van droger komen en daarbij op voorhand effecten van het apparaat op kwaliteit van het product bekijen, is vrij uniek.

Resultaat

De voorgestelde droger was vele malen te groot (en te duur) voor de gewenste capaciteit. De over-dimensionering zou daarnaast kunnen leiden tot slechtere productkwaliteit als gevolg van gradiënten in het product, ontstaan tijdens drogen. De juiste benodigde grootte werd door de samenwerking bepaald.

Project Details

5 april 2014
equipment

Sharing