Kennisdocument geëxpandeerd suiker-snoep

Project Description

Doel

Maak een kennisdocument over het bereiden van een snoepproduct, om op twee verschillende productielijnen een identiek product te maken. De focus was om op beide lijnen een product te maken dat uitwisselbaar is, wat in de huidige situatie nog niet mogelijk was.

Onze aanpak

Beide productielijnen werden bekeken en het productgedrag werd beschreven op basis van informatie uit de praktijk en literatuur. We maakten een kennisdocument met de informatie over deegbereiding, expansie, vorming en droging, zodat beide productielijnen met elkaar konden worden vergeleken. Het product zelf stond daarbij centraal.

Waarom Bodec voor het ontwikkelen van kennisdocumenten

De link literatuur, apparatenkennis en kennis over productgedrag, aanwezig bij de verschillende mensen van Bodec, geeft de mogelijkheid om deze kennisdocumentatie te maken en te gebruiken voor optimalisatie.

Resultaat

Een kennisdocument werd opgesteld wat gebruikt kan worden voor training van operators over wat er precies gebeurt in het proces, maar wat ook gebruikt kan worden om het vergelijk te maken tussen beide productieprocessen, bekeken vanuit het product.

Project Details

28 maart 2014
procesoptimalisatie

Sharing