Onderzoek blancheren en bakken pinda’s

Project Description

Doel

Verzamelen van achtergrondinformatie over de verschillende procescondities en hoe deze het blancheren en bakken van pinda’s beïnvloeden. Daarnaast bepalen wat de mogelijkheden zijn in de lijn.

Onze aanpak

De beschikbare kennis bij de klant werd verzameld tijdens een quickscan, en gecombineerd met informatie over blancheren en bakken uit de literatuur. Fysische en chemische veranderingen die plaatsvinden tijdens deze processen werden onderzocht en voor de meest belangrijke parameters werd een testopzet gemaakt die kon worden uitgevoerd op de pilotplant. De effecten gevonden op pilotschaal werden geverifieerd op industriële schaal, en van de productielijnen werd bepaald wat de capability was.

Waarom Bodec voor het opdoen van kennis van blancheren en frituren van noten

De bij Bodec aanwezige proceskennis wordt gebruikt in combinatie met achtergrondinformatie van de klant. Daarnaast wordt vanuit het product bepaald wat een interessante nieuwe techniek kan zijn.

Resultaat

Alle informatie werd gebruikt om aanbevelingen te doen voor optimalisatie van de huidige productielijn, naast een alternatieve technologie die het huidige proces in de toekomst zou kunnen vervangen.

Project Details

1 april 2014
procesoptimalisatie

Sharing