Optimalisatie sterilisatieproces

Project Description

Doel

Een autoclaaf sterilisatieproces voor soepen moest worden geoptimaliseerd.

Onze aanpak

Het sterilisatiegedrag van verschillende producten werd onderzocht en de benodigde sterilisatietijden werden in kaart gebracht. Deze informatie werd gebruikt om de beste logistieke aanpak voor de verschillende autoclaven in de fabriek uit te werken. Bijkomend onderzoek was naar efficiency voor het watercircuit en minimaal energiegebruik.

Waarom Bodec voor het optimaliseren van het logistieke sterelisatiesysteem

Dit project werd afgerond binnen kort tijdsbestek en met minimale inspanning van de klant.

Resultaat

In een rapport werd het hele logistieke systeem uitgewerkt en de capaciteit geoptimaliseerd voor vier producten.

Project Details

25 maart 2014
procesoptimalisatie

Sharing