Poederverlies in filter verkleinen

Project Description

Doel

Bij het drogen van een product werd veel afval gegenereerd in een filtercycloon. Deze hoeveelheid moest worden teruggebracht.

Onze aanpak

Discussies met operators en inline metingen en berekeningen gaven een beeld van het proces. Daarnaast werd reeds beschikbare data geanalyseerd. De resultaten van de metingen en de berekeningen gaven vervolgens een goed beeld van de actuele situatie in het proces, en leverden de achtergrondinformatie voor de analyse en discussies over het vervuilingsprobleem.

Waarom Bodec voor het verkleinen van poederverlies

Bodec zorgt voor zowel meten, troubleshooten als optimaliseren, en kan zo aanbevelingen doen voor het verminderen van verliezen naar de cycloon en het verbeteren van de opbrengst van het droogproces.

Resultaat

De combinatie van metingen en analyses gaf ideeën over hoe het probleem van de vervuiling in de filtercycloon met procesgerelateerde oplossingen zou kunnen worden verholpen.

Project Details

29 maart 2014
procesoptimalisatie

Sharing