Proces controle

Project Description

Doel

Verkrijgen van inzicht in het proces en een uniforme procesbeheersing in de productie.

Onze aanpak

Bij een batik stoffenfabrikant waren de parameters die de product kwaliteit beïnvloedden slechts gedeeltelijk bekend. Met behulp van een door Philips ontwikkelde methode voor proces controle, maakte Bodec samen met R&D, productie en management bewerkingskaarten en kwaliteitsmappen. Deze vormden de basis voor de proces controle kaarten die door Bodec verder werden uitgewerkt.

Waarom Bodec voor proces controle

Bodec’s kennis van het productieproces vergemakkelijkte het opstellen en uitwerken van de bewerkingskaarten en QMAP’en en was essentieel bij het uitwerken van de OCAP’s.

Resultaat

De kwaliteitsmappen en proces controle kaarten gaven de klant de mogelijkheid om de operators te instrueren en sneller problemen in het proces op te sporen. Daarnaast werd een uniforme proces controle bereikt.

Project Details

3 april 2014
procesoptimalisatie

Sharing