Tolling wei-eiwit product

Project Description

Doel

Het opzetten van een toll productie van een specifiek product op een nieuwe locatie, om te voldoen aan de vraag naar het product door de eindklant. Tolling zal plaatsvinden totdat het proces voor het nieuwe product is gebouwd en volledig operationeel is voor productie.

Onze aanpak

Omdat de bouw van de nieuwe proceslijn tijd in beslag nam en de klant testmateriaal wilde, kreeg Bodec het verzoek om een proefproductieproces in te richten bij een toller. Procescondities werden gevalideerd en vastgelegd. Daarnaast werden operators op de productielocatie geïnstrueerd en werd enkele malen een audit uitgevoerd.

Waarom Bodec voor het opzetten van een toll productielijn

Bodec’s netwerk gaf de juiste locatie en faciliteiten voor de productie van het materiaal. Daarnaast verzorgde Bodec de opzet van het proces en de training van operators als verlengstuk van de klant.

Resultaat

Het product kon worden geproduceerd op de tollingfaciliteit, waarbij kwaliteit- en productspecificaties werden bewaakt. Bodec heeft met succes het complete productieproces ingericht en operators getraind.

Project Details

21 maart 2014
procesontwikkeling, productie

Sharing