Verbetering efficiëntie EBA-systeem

Project Description

Doel

Verbetering van de efficiëntie van een EBA-systeem.

Onze aanpak

Lab- en pilotschaal experimenten toonden het adsorptie gedrag en het mechanisme aan voor het winnen van waardevolle componenten uit een afvalstroom. Dit gedrag werd vervolgens gemodelleerd in Mobatec modeller. De adsorptie bedden waren in de fabriek uitgevoerd als een SMB opstelling. Het model gaf de mogelijkheid om het totale systeem te optimaliseren (schakeltijden, concentraties en elutie profielen).

Waarom Bodec voor de verbetering van de efficiëntie van een EBA-systeem

Bodec heeft alle kennis en ervaring in huis om onderdelen van het maken van de efficiëntieslag aan elkaar te verbinden. Het model is ontwikkeld door Bodec. Daarnaast zijn de proeven voor adsorptiegedrag en hars karakterisatie, uitgevoerd om het model te valideren, ook door Bodec uitgevoerd.

Resultaat

De uitkomst van het model gaf de klant de data voor de verbetering van de tijden in het systeem, productconcentraties en de beste condities voor het maximaliseren van de opbrengst van de waardevolle componenten.

Project Details

4 april 2014
equipment

Sharing