Voorspellen drooggedrag graanproduct

Project Description

Doel

Een voorspellend model maken voor het drooggedrag van granen in een kolomdroger. Het model kan worden gebruikt voor de opleiding van operators en voorspelling van de productkwaliteit bij veranderende weersomstandigheden en droogtemperaturen.

Onze aanpak

Pi-square engineering modelleerde de basis droogvergelijkingen en Bodec leverde informatie over het drooggedrag van het product. Hiervoor werden droogcurves gemeten, sorptie isothermen bepaald en diffusie coëfficiënten berekend. De werkelijke gegevens werden vervolgens gebruikt in het model om het resultaat te valideren. Producteigenschappen zoals cracks en breuk, konden worden gekoppeld aan vocht- en temperatuurgradiënten in het product.

Waarom Bodec voor voorspellingen van drooggedrag

In dit geval de unieke aanpak: samenwerking klant en modeller. Bodec gaf een speciaal model dat voor onderzoeksdoeleinden en drooggedrag voorspellingen kon worden gebruikt. Kenmerkend voor het model is dat er inzicht verkregen kan worden in het effect van wisselende weersomstandigheden. Daarnaast kunnen onder andere producteigenschappen aan gemodelleerde vochtgradiënten gekoppeld worden.

Resultaat

Bodec heeft een werkend model ontwikkeld om het drooggedrag bij wisselende weersomstandigheden en product vochtgradiënten te voorspellen. De voorspelling kon direct worden gelinkt aan de eindkwaliteit van het product (breuk).

Project Details

2 april 2014
procesoptimalisatie

Sharing