Parallax element
Parallax element
Parallax element
Parallax element
Parallax element
03 februari 2020 | Frank de Boeff

Eerste resultaten RMF ten aanzien van vlees

In de zomer van 2019 hebben wij de beschikking gekregen over een eigen Radio Magnetic Freezing (RMF) unit. Vervolgens zijn we in september meteen gestart met een ambitieus project om de effectiviteit van RMF nader te onderzoeken. We willen achterhalen waar we de enorme potentie van deze technologie het beste kunnen toepassen. De eerste, voorlopige resultaten ten aanzien van vlees zijn inmiddels bekend. Deze willen we via deze blog graag met u delen!

De voordelen

De voordelen van het toepassen van RMF op een rij:

  1. De kwaliteit van de bevroren producten – als het gaat om kleur, smaak en versheid – is een stuk beter dan bij de traditionele technologie
  2. De houdbaarheid van producten neemt substantieel toe
  3. Doordat de kwaliteit zo hoog is, kunnen producten na het ontdooien als vers worden verwerkt

Dripp loss

Bij de eerste testen op vlees en vis producten is o.a. gekeken naar drip loss (het verliezen van vocht bij ontdooien) en vochtverlies bij verwerken (bijvoorbeeld bakken). Afhankelijk van het soort vlees (rund, kalf, varken, organen) treedt er drip loss op tussen 0,5 en 3%, terwijl deze bij de traditionele technologie 5 tot 10% bedraagt. Daarnaast is er weinig tot geen verlies van vocht bij verwerking, waardoor het product vaak sappiger is. Wat betreft de kleur van het vlees zijn er niet veel verschillen met conventionele methoden. Qua malsheid van het vlees scoort RMF wel duidelijk beter dan conventionele methoden.

Energiebesparing

Bij RMF blijken bovendien minder ijskristallen te worden gevormd in het vlees en het kost minder tijd om het in te vriezen. Dit moet echter gevalideerd worden met een continue installatie. Zodra dit mogelijk is, kunnen we ook gaan bepalen of we met RMF daadwerkelijk energie kunnen besparen. De eerste berekeningen tussen IQF continue en RMF batch laten waarden zien van meer dan 10% energiebesparing, zelfs richting 20%. Het is te vroeg om al harde conclusies te trekken, daarvoor moeten we dit eerst met een continue installatie valideren, maar deze eerste cijfers zijn zeer bemoedigend.

Microbiologisch

Ook in microbiologisch opzicht zijn mooie resultaten behaald. In vergelijking met producten die in een conventionele vrieskamer worden ingevroren, scoren producten die middels RMF zijn ingevroren boven verwachting goed; hier zijn microbiële reducties van 1 tot 2 log gehaald. In 2020 gaan we dit verder onderzoeken.

Een tipje van de sluier

Concluderend: De eerste resultaten van RMF ten aanzien van vlees zijn veelbelovend en nieuwe testen met nieuwe producten staan al op de rit. In een later stadium zullen we ook de eerste resultaten ten aanzien van vis en groenten met u delen. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: We hebben van o.a. mango en kiwi vanuit reststromen (overproductie) hele mooie schepijs producten gemaakt. Tientallen mensen hebben tijdens de lectorale rede van Elies Lemkes van HAS Den Bosch met eigen ogen kunnen zien hoe bevroren fruit ter plekke werd getransformeerd tot heerlijk 100% natuurlijk sorbetijs. Uit een klein marktonderzoek bleek dat het gemiddeld meer dan een 8 scoorde, iedereen was laaiend enthousiast.

Bent u geïnspireerd en ziet u kansen voor uw eigen producten? Neem vooral contact op, wij denken graag met u mee!

Any questions?

Or would you like to make an appointment?

Please contact us by phone or by e-mail.

You're using an old webbrowser

This website uses modern techniques which aren't supported by your webbrowser Update my webbrowser

×