Parallax element
Parallax element
Parallax element
Parallax element
Parallax element
16 december 2019 | Frank de Boeff

Expertisecentrum voor sustainable food processing in de maak

De komende 4 jaar werken HAS Hogeschool en Food Tech Brainport samen om een expertisecentrum voor sustainable food processing te realiseren. Het lectoraat Duurzaam Produceren in de agrofoodsector van HAS Hogeschool en Food Tech Brainport in Helmond ondertekenden hiervoor onlangs een samenwerkingsovereenkomst.

Het expertisecentrum – voor het MKB(+) – richt zich op het terugdringen van voedselverspilling en zet zich in om bij- en reststromen te benutten door milde conserverings- en scheidingstechnologieën.

Samen sterk

HAS Hogeschool en Food Tech Brainport hebben al langer de wens om intensiever samen te werken. “Wij zijn enthousiast dat we nu structureel invulling geven aan onze samenwerking met HAS Hogeschool”, vertelt Jos de Boer, directeur Food Tech Brainport. “We werken allebei aan ons voedsel van vandaag én morgen. De student en lector schouder aan schouder met de ondernemer en politicus maken bij ons het verschil op het gebied van gezonde voeding en efficiënte voedselverwerking. Met de kennis vanuit de HAS en de lab-, demo-, en productiefaciliteiten bij Food Tech Brainport kunnen we nog meer toegevoegde waarde leveren aan bedrijven die hun processen willen optimaliseren en de kwaliteit van hun product willen verhogen. Het is mooi om te zien dat we onze krachten verder gaan bundelen.”

Fieldlab

Een belangrijke onderzoekslijn van het HAS-lectoraat Duurzaam Produceren is het verduurzamen van voedselproductieprocessen. Deze draagt voornamelijk bij aan Sustainable Development Goal 12 (Verantwoorde consumptie en Productie). Hierin gaan het lectoraat en Food Tech Brainport nu gezamenlijk optrekken. Dit gebeurt in de vorm van een fieldlab waarin toegepast onderzoek centraal staat. “We richten ons daarbij op langlopende programmalijnen”, aldus Elies Lemkes-Straver, lector Duurzaam Produceren in de agrofoodsector. “Dit vormt de basis voor het expertisecentrum. Studenten spelen een belangrijke rol in het onderzoek; onze ambitie is dat er in het fieldlab jaarlijks 4 stages, 2 projecten en 4 beroepsopdrachten draaien in opdracht van bedrijven. De faciliteiten en infrastructuur in Foodtech Brainport bieden een unieke basis om deze beroepsopdrachten te kunnen uitvoeren.”

Financiële steun

Gemeente Helmond stimuleert de samenwerking tussen HAS Hogeschool en Food Tech Brainport door financieel bij te dragen. Deze past namelijk perfect bij de robuuste triple helix structuur waarmee het economische profiel op het gebied van Food blijvend versterkt wordt. Bovendien draagt de samenwerking in grote mate bij aan maatschappelijke opgaven waar de overheid voor staat op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Rol Bodec

Als Bodec hebben we een actieve rol bij de totstandkoming van het expertisecentrum. We hebben meegewerkt aan de uitwerking van de samenwerking en het opstellen van een aantal strategische leerlijnen, waarvan een aantal gebaseerd zijn op onze technologie. Momenteel lopen er al tien HAS studenten bij ons rond die op deze leerlijnen aan het werk zijn. Begin 2020 starten we weer met twee nieuwe projecten.

Any questions?

Or would you like to make an appointment?

Please contact us by phone or by e-mail.

You're using an old webbrowser

This website uses modern techniques which aren't supported by your webbrowser Update my webbrowser

×