Parallax element
Parallax element
Parallax element
Parallax element
Parallax element
25 mei 2020 | Frank de Boeff

Veelbelovende samenwerking Food Tech Brainport en Elea

Pulsed Electric Field verwerking is sterk in opkomst in de voedingsmiddelenindustrie. Er zijn volop veelbelovende toepassingen. Food Tech Brainport en Elea, een Duitse leverancier van PEF-systemen, hebben onlangs de handen ineen geslagen om samen met het onderwijs (Wageningen Universiteit en HAS Hogeschool) en voedselverwerkende bedrijven te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Wat is PEF?

Pulsed Electric Field (PEF) is een milde conserveringsmethode, waarbij een sterk, pulserend elektrisch veld wordt aangelegd over een voedingsmiddel. De pulsen maken vervolgens gaatjes in het celmembraan. De techniek kan worden ingezet om de houdbaarheid van vloeibare producten als vruchtensap, melk en soep te verbeteren. Daarnaast stelt het je in staat om inhoudsstoffen makkelijker te ontsluiten. Last but not least kan het perforeren van de celwanden ook andere processen verbeteren, zoals drogen, fermentatie en extractie.

Toegevoegde waarde

“Wij zijn PEF als een heel mooie aanvulling op alle andere voedselverwerkende technologieën die we al hebben staan in Helmond”, vertelt Jos de Boer, directeur van Food Tech Brainport, initiatiefnemer van de nieuwe samenwerking, die gefinancierd wordt met gemeentelijke subsidies. “Met de samenwerking willen we enerzijds Elea als producent helpen om hun technologie naar de markt te brengen. Anderzijds willen we de voedselverwerkende industrie toegang geven tot de technologie en de mogelijkheid te bieden om te testen of deze een toegevoegde waarde heeft voor hun productieprocessen, zonder dat ze er miljoenen aan hoeven uit te geven.”

De samenwerkingspartners

Elea is de leverancier van de pilot unit, die hoogstwaarschijnlijk in juli een plek krijgt bij Food Tech Brainport. Food Tech Brainport zorgt voor de aansluiting met voedselleveranciers. Onder de koepel Food Tech Brainport zijn Bodec en Pascal Processing betrokken; de eerste vanuit milde scheiding, de tweede vanuit milde conservering. De Boer: “Wageningen Universiteit doet al onderzoek naar PEF. Wat zij daar doen, kunnen wij opschalen in een ‘food grade’ proeftuinomgeving. We sluiten tevens aan bij twee Europese projecten, o.a. het FOX (Food in a Box) project, waarin wordt gekeken of de techniek mobiel kan worden gemaakt, zodat deze kan worden toegepast op het boerenerf.”

Vruchtbare kruisbestuiving

“Als Elea richten we ons momenteel met name op de markt van aardappelen en frites”, aldus Stefan Toepfl, managing director bij Elea. “Deze samenwerking stelt ons in staat het verdere toepassingspotentieel te ontdekken. We willen de voordelen van PEF inzichtelijk maken, de ‘return on investment’ berekenen en business cases creëren. De pilot unit die we hebben ontwikkeld, is een nieuw model dat bruikbaar is voor zowel vaste als vloeibare producten. Het mooie is dat Food Tech Brainport ook de HPP techniek in huis heeft, waardoor we verschillende methoden goed met elkaar kunnen vergelijken. En dat doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie. Dat leidt ongetwijfeld tot een vruchtbare kruisbestuiving. Toen we werden benaderd om deze samenwerking aan te gaan, hebben we deze kans dan ook met beide handen aangegrepen.”

Wat gaan wij doen?

Als Bodec zullen we ons in het kader van de samenwerking met name focussen op het verbeteren van de processen waarmee je inhoudsstoffen kunt winnen. Daartoe gaan we verschillende applicaties testen en ontwikkelen. We willen kijken of we met PEF hogere rendementen en producten van een hogere kwaliteit kunnen realiseren, en wellicht betere scheidingen kunnen bewerkstellingen. Daarnaast is het voor ons interessant om te onderzoeken in hoeverre je met PEF andere processen kunt optimaliseren. Door bijvoorbeeld producten eerst te behandelen met PEF zijn de droogprocessen voor verschillende producten efficiënter; ze drogen sneller en er is minder energie nodig om ze te drogen. En als extractie van inhoudsstoffen met PEF plaatsvindt in plaats van met thermische behandelingen, is de kwaliteit hiervan beter omdat dit gebeurt bij lagere temperaturen.

Er is dan ook meer dan genoeg te onderzoeken. Samen kunnen we PEF verder brengen, we zijn er van overtuigd dat de techniek haar beloftes waar kan maken.

Any questions?

Or would you like to make an appointment?

Please contact us by phone or by e-mail.

You're using an old webbrowser

This website uses modern techniques which aren't supported by your webbrowser Update my webbrowser

×