Parallax element
Parallax element
Parallax element
Parallax element
Parallax element
02 juni 2020 | Frank de Boeff

Wil jij meer halen uit je agri food reststromen? Sluit je aan!

Wil je werken aan het verwaarden van industriële agri food reststromen? Heb je zelf rest- of zijstromen van tomaten, paprika, zacht fruit, prei, of afvalwater? Of wil je dit materiaal gebruiken als bron voor ingrediënten? Dan bieden Food Tech Brainport (FTB) en Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) je de kans om vanuit een PPS-constructie samen te werken aan oplossingen voor verwaarding.

De potentie is er

Zij- en reststromen bevatten vaak nog mooie inhoudsstoffen die goed zijn voor humane consumptie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vezels en bètacaroteen uit wortels of sap, concentraten uit aardbeien en smaakversterkers uit gefermenteerde prei of kookvocht van champignons. Er zijn milde technologieën beschikbaar die het mogelijk maken genoemde inhoudsstoffen te extraheren, met behoud van de goede eigenschappen ervan. Vaak is er echter meer nodig om er ook daadwerkelijk inkomsten mee te kunnen generen. Om die reden willen FTB en WFBR een project starten dat dit mogelijk maakt.

Duurzame partners gezocht

Voor het project zijn we op zoek naar innovatieve voedselverwerkers en technology providers die samen met ons een en ander willen vormgeven en uitvoeren in een Publiek Private Samenwerking (PPS). Het doel: Komen tot haalbare, hoogwaardige verwaarding van zij- en reststromen, waarbij verwaarding naar humane toepassingen voorop staat. Uiteraard wordt daarbij gebruik gemaakt van energiezuinige, milde en duurzame technologieën. De haalbaarheid heeft betrekking op de kwaliteit van de mogelijke producten, de beschikbare technologie én de business cases. De combinatie van een onderzoeksinstituut en een praktische proeftuin zorgt voor een optimale balans tussen kennisontwikkeling en -toepassing.

Focus

We willen o.a. naar de volgende zij- en reststromen kijken: Fruit (zacht fruit, hard fruit), vruchtgroenten (tomaten, paprika), bladresten (o.a. prei) en eiwit uit slibwater. De uiteindelijke focus is afhankelijk van de cases die projectpartners inbrengen.

Projectaanpak

Qua projectaanpak gaat het om een combinatie van desktop onderzoek en experimenteel onderzoek. De cases van de partners worden in kaart gebracht door middel van een tool voor verwaarding waarin de technische opties, kosten en eigenschappen van de reststroom en eindproducten samen komen.

Het resultaat zijn haalbare opties voor verwaarding van zij- en reststromen van de partners. De opties beschrijven de benodigde technologie, resulterende eindproducten en de kosten van de verwaarding. Het project geeft de partners antwoord op de vraag of verwaarding voor hen rendabel is.

Het project start in januari 2021, met een looptijd van 4 jaar.

Waarom is het interessant voor jouw bedrijf?

• Je kunt gebruik maken van de testmogelijkheden bij en expertise van Food Tech Brainport en FBR (en hun partners). Je wordt aan alle kanten ondersteund om je in staat te stellen je idee te valoriseren richting de markt.

• Door de PPS constructie worden de ‘cash’ en ‘in kind’ bijdragen van de betrokken partners door de overheid verdubbeld. Daardoor heb je meer middelen tot je beschikking. Bovendien kunnen we door samen op te trekken in het proces, meer halen uit de middelen; de vragen die we allemaal hebben, kunnen we immers gezamenlijk tackelen.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan via info@foodtechbrainport.nl aan voor het webinar dat we naar alle waarschijnlijkheid op 19 juni organiseren. De uitnodiging met definitieve datum en tijd volgt zo spoedig mogelijk.

Any questions?

Or would you like to make an appointment?

Please contact us by phone or by e-mail.

You're using an old webbrowser

This website uses modern techniques which aren't supported by your webbrowser Update my webbrowser

×